Ako zistím, či bola núdzová antikoncepcia účinná?

Ako zistím či bol liek ellaOne 30 mg účinný, ak dostanem menštruáciu?

Ak vám mešká menštruácia viac ako 7 dní, je príliš slabá alebo silná alebo máte podozrenie, že ste tehotná, urobte si tehotenský test.

Tehotná po použití lieku ellaOne® 30 mg tableta?

Ak otehotniete napriek užitiu lieku ellaOne® 30 mg tablety, odporúčame vám požiadať vášho lekára o zápis vášho tehotenstva do oficiálneho registra. Tieto informácie môžete takisto nahlásiť sa na stránke www.hra-pregnancy-registry.com/sk.  Vaše informácie zostanú anonymné – nikto nebude vedieť, že sa vzťahujú na vás. Zdielaním svojich informácii môžete pomôcť ženám v budúcnosti a ozrejmiť bezpečnosť a riziká spojené s liekom ellaOne v priebehu tehotenstva.