Category Archives: Emergency contraception

Pohlavne prenosné choroby

Núdzové antikoncepčné tablety nechránia pred pohlavne prenosnými chorobami ani infekciami

Ak ste mali nechránený pohlavný styk, mohli ste sa infikovať pohlavne prenosnou chorobou, infekciou. Ak je toto váš prípad, porozprávajte sa so svojím lekárom, lekárnikom o absolvovaní testov. Môžu vás upokojiť, liečiť a vysvetliť vám, ako sa vyhnúť infikovaniu iných ľudí, s ktorými máte pohlavný styk.

Couple goes hand in hand

Núdzové antikoncepčné tablety vs. potrat

Možno ste počuli, že núdzové antikoncepčné tablety vedú k potratu. Nie je to pravda. Cieľom núdzových antikoncepčných tabliet je zabrániť vzniku tehotenstva. Účinkujú predtým, než dôjde k tehotenstvu.

Ak ste už tehotná, núdzová antikoncepcia nepreruší vaše existujúce tehotenstvo.

Zistite viac o tom, na akom princípe núdzové antikoncepčné tablety fungujú

Ako núdzové antikoncepčné tablety fungujú

Núdzové antikoncepčné tablety fungujú na princípe oddialenia ovulácie.

Predchádzajú vzniku tehotenstva po nechránenom pohlavnom styku vďaka rýchlemu oddialeniu ovulácie, za predpokladu, že ovulácia ešte nenastala. To znamená, že spermie čakajúce vo vajíčkovodoch nemôžu stretnúť vajíčko a oplodniť ho. Je to ako pri pravidelných antikoncepčných tabletách, ktoré tiež fungujú na princípe predchádzania ovulácii (uvoľnenie vajíčka).

Núdzové antikoncepčné tablety nie sú účinné na 100 %. Je to preto, že existuje šanca, že ste už ovulovali, keď ste užili núdzovú antikoncepčnú tabletu.

 • Používajte vhodnú bariérovú antikoncepciu (napr. kondóm) až do nasledujúcej menštruácie aj v prípade, že užívate hormonálnu antikoncepciu.
 • Ak začínate užívať alebo už užívate hormonálnu antikoncepciu, môžete pokračovať s jej užívaním aj po užití núdzovej tablety. Pri sexe však používajte vhodnú
  bariérovú ochranu až do nasledujúcej menštruácie.

Užite núdzovú antikoncepciu čo možno najskôr po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní antikoncepčnej metódy.

Núdzovú antikoncepčnú tabletu, užite čo najskôr!

 • Núdzové antikoncepčné tablety nie sú účinné na 100 %.
 • Liek ellaOne® 30 mg tableta je  núdzová antikoncepcia, ktorá oddiali alebo spomalí ovuláciu.
 • Núdzovú antikoncepiu ellaOne® 30 mg tableta užite čo najskôr, ale najneskôr do 5 dní od nechráneného pohlavného styku alebo po zlyhaní antikoncepcie.

Núdzové antikoncepčné tablety vás neochránia pred tehotenstvom, ak budete pokračovať v nechránenom pohlavnom styku

woman holding a condom

Liek ellaOne® 30 mg tableta nebude mať vplyv na vašu plodnosť v budúcnosti. Ak budete mať po užití lieku ellaOne® 30 mg tableta nechránený pohlavný styk, nezabráni otehotneniu. Z tohto dôvodu je dôležité používať až do ďalšej menštruácie vhodnú antikoncepciu (napríklad kondómy).

Núdzová antikoncepcia

Perorálna núdzová antikoncepcia (núdzové antikoncepčné tablety)

Perorálna núdzová antikoncepcia sa tiež nazýva “tabletka po”, pretože je najlepšie užiť ju čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku.

Existujú dve dostupné perorálne núdzové antikoncepcie

 • S účinnou látkou levonorgestrel, ktorý bol prvýkrát uvedený na trh v roku 1999.
 • S účinnou látkou ulipristal acetát (liek ellaOne® 30 mg tableta), ktorý bol uvedený na trh v roku 2009.

Mechanizmus účinku perorálnej núdzovej antikoncepcie  je založený na oddialení alebo zabránení ovulácie, aby sa vajíčko neuvoľnilo do vajíčkovodov.

V závislosti od krajiny môže byť perorálna núdzová antikoncepcia dostupná priamo v lekárni bez lekárskeho predpisu. Dávka predstavuje jednu tabletu, ktorú je potrebné užiť čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku.

Liek ellaOne® 30 mg tableta je núdzovou antikoncepciou. Ulipristal acetát je účinnou látkou tejto núdzovej antikoncepcie.

Prehľad núdzových antikoncepcií dostupných v Európe

FORMA Ako rýchlo by som mala konať? Kde liek kúpim?

Ulipristal acetát 30 mg

Liek ellaOne® 30 mg tableta

Tableta7  Jedna tableta sa užije perorálne čo najskôr, ale najneskôr 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie. V lekárni bez lekárskeho predpisu
Núdzová antikoncepcia s obsahom účinnej látky  Levonorgestrel (1.5 mg) Tableta9 Jedna tableta sa užije perorálne, čo najskôr, pokiaľ možno do 12 hodín, a nie neskôr ako 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku. V lekárni bez lekárskeho predpisu

Ak si nie ste istá, ktorá alternatíva je pre vás vhodná, poraďte sa s vaším lekárnikom, lekárom.

Je núdzová antikoncepcia vhodná pre mňa?

Núdzová antikoncepcia zabraňuje otehotneniu po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní antikoncepcie. Má byť použitá čo možno najskôr.

 

Mali ste nechránený pohlavný styk?

 • Kondóm skĺzol alebo sa roztrhol?
 • Zabudli ste:
  • užiť antikoncepčnú tabletu?
  • vložiť antikoncepčný krúžok?
  • aplikovať antikoncepčnú náplasť?
 • Vypadla vám diafragma alebo pesar, príp. ste ich zabudli použiť?
 • Praktizovali ste prerušovaný pohlavný styk, a ….?
 • Zabudli ste použiť antikoncepciu?
 • Prinútili vás k pohlavnému styku bez antikoncepcie?