Ochrana osobných údajov

1) Štatistické údaje

Údaje zhromažďované spoločnosťou HRA Pharma prostredníctvom týchto stránok www.ellaone.com sa zhromažďujú pre účely štatistík používania týchto stránok a nebudú použité na iné účely. Užívatelia týchto stránok zostávajú vo všeobecnosti v anonymite.

Nasledujúce údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané po dobu nie dlhšiu než dva roky:

  • doména a server (hosť), z ktorých užívatelia navštevujú tieto webové stránky na internete;

  • v prípade poruchy adresa webových stránok, z ktorých užívatelia navštevujú naše webstránky;

  • dátum, čas a dĺžka návštev týchto webových stránok a najčastejšie navštevované stránky;

  • užívateľova IP (Internet protocol) adresa;

  • operačný systém počítača užívateľa a podrobnosti o užívateľovom webovom prehliadači.

2) Právo na prístup, zmenu, opravu a zmazanie zhromaždených údajov

Užívatelia majú právo na prístup k, zmenu, opravu a zmazanie všetkých zhromaždených údajov, ktoré sa ich týkajú.
Pre uplatnenie tohto práva sa, prosím, obráťte na CIL@hra-pharma.com

Ochrana a spracovanie osobných údajov vo vzťahu k týmto webstránkam sú v súlade so znením francúzskeho zákona „Informatique et Libertés“ („o informačných technológiách, dátových súboroch a občianskych slobodách“) zo 6. januára 1978 a ďalších dodatkov predovšetkým v súlade so smernicou 95/46/EC Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o „ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“

Všetky informácie týkajúce sa zákona „Informatique et Libertés“ nájdete na webstránkach CNIL.