Ako núdzové antikoncepčné tablety fungujú

Núdzové antikoncepčné tablety fungujú na princípe oddialenia ovulácie

Predchádzajú vzniku tehotenstva po nechránenom pohlavnom styku vďaka rýchlemu oddialeniu ovulácie, za predpokladu, že ovulácia ešte nenastala. To znamená, že spermie čakajúce vo vajíčkovodoch nemôžu stretnúť vajíčko a oplodniť ho. Je to ako pri pravidelných antikoncepčných tabletách, ktoré tiež fungujú na princípe predchádzania ovulácii (uvoľnenie vajíčka).

Núdzové antikoncepčné tablety nie sú účinné na 100 %. Je to preto, že existuje šanca, že ste už ovulovali, keď ste užili núdzovú antikoncepčnú tabletu.

  • Používajte vhodnú bariérovú antikoncepciu (napr. kondóm) až do nasledujúcej menštruácie aj v prípade, že užívate hormonálnu antikoncepciu.
  • Ak začínate užívať alebo už užívate hormonálnu antikoncepciu, môžete pokračovať s jej užívaním aj po užití núdzovej tablety. Pri sexe však používajte vhodnú
    bariérovú ochranu až do nasledujúcej menštruácie.

Užite núdzovú antikoncepciu čo možno najskôr po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní antikoncepčnej metódy.

Núdzovú antikoncepčnú tabletu, užite čo najskôr!

  • Núdzové antikoncepčné tablety nie sú účinné na 100 %.
  • Liek ellaOne® 30 mg tableta je  núdzová antikoncepcia, ktorá oddiali alebo spomalí ovuláciu.
  • Núdzovú antikoncepiu užite čo najskôr, ale najneskôr do 5 dní (120 hodín) od nechráneného pohlavného styku alebo po zlyhaní antikoncepcie.

Núdzové antikoncepčné tablety vás neochránia pred tehotenstvom, ak budete pokračovať v nechránenom pohlavnom styku

woman holding a condom

Liek ellaOne® 30 mg tableta nebude mať vplyv na vašu plodnosť v budúcnosti. Ak budete mať po užití lieku ellaOne® 30 mg tableta nechránený pohlavný styk, nezabráni otehotneniu. Z tohto dôvodu je dôležité používať až do ďalšej menštruácie vhodnú antikoncepciu (napríklad kondómy).