Ako zistím, či bola núdzová antikoncepcia účinná?

Viem, že bol liek ellaOne® 30 mg tableta účinný, ak dostanem menštruáciu?

Ak vaša menštruácia mešká viac ako 7 dní, je príliš slabá alebo silná alebo máte
podozrenie, že ste tehotná, urobte si tehotenský test.

Tehotná po použití lieku ellaOne® 30 mg tablety?

Ak otehotniete napriek užitiu lieku ellaOne® 30 mg tablety, odporúčame vám požiadať lekára o zápis vášho tehotenstva do oficiálneho registra. Tieto informácie môžete takisto nahlásiť sama na stránke www.hra-pregnancy-registry.com. Vaše informácie zostanú anonymné – nikto nebude vedieť, že sa vzťahujú na vás. Zdieľaním svojich informácií môžete pomôcť ženám v budúcnosti a ozrejmiť bezpečnosť a riziká spojené s liekom ellaOne® 30 mg tablety v priebehu tehotenstva. Odporúčame vám kontaktovať lekára čo najskôr.