Ako zistím, či bola núdzová antikoncepcia účinná?

Ako zistím či bol liek ellaOne 30 mg účinný, ak dostanem menštruáciu?

Ak vám mešká menštruácia viac ako 7 dní, je príliš slabá alebo silná alebo máte podozrenie, že ste tehotná, urobte si tehotenský test.

Aká je účinnosť „tabletky po“ lieku ellaOne 30 mg tableta?

Núdzová antikoncepcia nie je účinná vo všetkých prípadoch. Zo 100 žien, ktoré užijú liek ellaOne® 30 mg tableta, otehotnejú približne 2. Preto sa odporúča užiť núdzovú antikoncepciu čo najskôr, no najneskôr do 5 dni (120 hodín) po nechránenom pohlavnom styku.

Tehotná po použití lieku ellaOne® 30 mg tableta?

Ak otehotniete napriek užitiu lieku ellaOne® 30 mg tablety, odporúčame vám požiadať vášho lekára o zápis vášho tehotenstva do oficiálneho registra. Tieto informácie môžete takisto nahlásiť sa na stránke www.hra-pregnancy-registry.com/sk.  Vaše informácie zostanú anonymné – nikto nebude vedieť, že sa vzťahujú na vás. Zdielaním svojich informácii môžete pomôcť ženám v budúcnosti a ozrejmiť bezpečnosť a riziká spojené s liekom ellaOne v priebehu tehotenstva.