Núdzová antikoncepcia ellaOne® 30 mg tableta

Vždy používajte spoľahlivú bariérovú antikoncepciu, ako sú napríklad kondómy, až do vašej ďalšej menštruácie.
Začínate s antikoncepčnými tabletami? Pokračujete v užívaní antikoncepčných tabliet?
Ak začínate užívať alebo už užívate hormonálnu
antikoncepciu, môžete pokračovať s jej užívaním aj po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety. Pri sexe však používajte vhodnú
bariérovú ochranu až do nasledujúcej menštruácie.
Používajte vhodnú bariérovú antikoncepciu
(napr. kondóm) až do nasledujúcej menštruácie aj
v prípade, že užívate hormonálnu antikoncepciu.

Red condom with  packings isolated on white