Category Archives: Before taking ellaOne®

Užívanie lieku ellaOne® 30 mg tableta

 • Liek ellaOne® 30 mg tableta sa má užiť  perorálne, jedna tableta.
 • Liek je možné užiť kedykoľvek v priebehu menštruačného cyklu.
 • Ak do 3 hodín po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety vraciate, užite ďalšiu tabletku.
 • ellaOne® 30 mg tableta sa má užiť čo najskôr, ale najneskôr 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie, ktorú bežne  používate.
 • Liek môžete užiť kedykoľvek v priebehu dňa, pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.

Bližšie informácie o užívaní lieku ellaOne® 30 mg tablety nájdete v príbalovom letáku.

Liek ellaOne® 30 mg tableta nie je vhodný (je kontraindikovaný)

Neužívajte liek ellaOne® 30 mg tableta, ak ste alergická na ulipristal acetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v písomnej informácii pre používateľku). Ak si nie ste istá, konzultujte použitie s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Treba si uvedomiť …

Liek ellaOne® 30 mg tableta nie je pravidelnou antikoncepčnou metódou

Nemali by ste používať liek ellaOne® 30 mg tabletu ako pravidelnú metódu antikoncepcie. Núdzová antikoncepčná tableta je záložná metóda na predídenie neželanému tehotenstvu a má sa používať len núdzovo.

Liek ellaOne® 30 mg tableta nie je antikoncepciou pri ďalších pohlavných stykoch

Ak budete mať ďalší nechránený sex po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety, môžete otehotnieť.

Používajte vhodnú bariérovú antikoncepciu (napr. kondóm) až do nasledujúcej menštruácie aj v prípade, že užívate hormonálnu antikoncepciu.
Ak začínate užívať alebo už užívate hormonálnu antikoncepciu, môžete pokračovať s jej užívaním aj po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety. Pri sexe však používajte vhodnú
bariérovú ochranu až do nasledujúcej menštruácie.

Liek ellaOne® 30 mg tableta neúčinkuje, ak ste už tehotná

Liek ellaOne® 30 mg tableta funguje na princípe oneskorenia ovulácie.  Ak už k ovulácii došlo, liek ellaOne® 30 mg tableta nie je účinný. Načasovanie ovulácie nie je možné s istotou predpovedať, liek ellaOne® 30 mg tableta je teda potrebné užiť čo najskôr po nechránenom styku.

Po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety ako núdzovej antikoncepcie je pravdepodobné rýchle obnovenie plodnosti

Ženy majú používať spoľahlivú bariérovú metódu pri všetkých následných pohlavných stykoch až do ďalšej menštruácie.

Čo je liek ellaOne® 30 mg tableta?

 • Liek ellaOne® 30 mg tableta oneskoruje uvoľnenie vajíčka, tým že oneskoruje ovuláciu a zabraňuje tak vzniku tehotenstva
 • je perorálna núdzová antikoncepcia, ktorá zabraňuje tehotenstvu po nechránenom pohlavnom styku alebo pri zlyhaní pravidelnej antikoncepčnej metódy
 • Má sa užiť čo najskôr, ale najneskôr však do 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní barierovej antikoncepcie (ako je kondóm)
 • Liek je možné užiť kedykoľvek v priebehu menštruačného cyklu.
 • Jedna tableta sa užije perorálne. Ak do 3 hodín po užití lieku vraciate, užite ďalšiu tabletku.
 • Ak budete mať ďalší nechránený sex po užití lieku, môžete otehotnieť
 • Ak začínate užívať alebo už užívate hormonálnu antikoncepciu, môžete pokračovať s jej užívaním aj po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety. Pri sexe však používajte vhodnú bariérovú ochranu až do nasledujúcej menštruácie
 • Liek ellaOne® 30 mg tablety s účinnou látkou ulipristal acetát je núdzová antikoncepcia, ktorá môže zabrániť neželanému tehotenstvu, aj tesne pred ovuláciou.
 • Liek je vhodný pre všetky plodné ženy vrátane dospievajúcich

Všetky použité informácie sú v súlade s SPC lieku ellaOne 30 mg tableta.