Treba si uvedomiť …

Liek ellaOne® 30 mg tableta nie je pravidelnou antikoncepčnou metódou

Nemali by ste používať liek ellaOne® 30 mg tabletu ako pravidelnú metódu antikoncepcie. Núdzová antikoncepčná tableta je záložná metóda na predídenie neželanému tehotenstvu a má sa používať len núdzovo.

Liek ellaOne® 30 mg tableta nie je antikoncepciou pri ďalších pohlavných stykoch

Ak budete mať ďalší nechránený sex po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety, môžete otehotnieť.

Používajte vhodnú bariérovú antikoncepciu (napr. kondóm) až do nasledujúcej menštruácie aj v prípade, že užívate hormonálnu antikoncepciu.
Ak začínate užívať alebo už užívate hormonálnu antikoncepciu, môžete pokračovať s jej užívaním aj po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety. Pri sexe však používajte vhodnú
bariérovú ochranu až do nasledujúcej menštruácie.

Liek ellaOne® 30 mg tableta neúčinkuje, ak ste už tehotná

Liek ellaOne® 30 mg tableta funguje na princípe oneskorenia ovulácie.  Ak už k ovulácii došlo, liek ellaOne® 30 mg tableta nie je účinný. Načasovanie ovulácie nie je možné s istotou predpovedať, liek ellaOne® 30 mg tableta je teda potrebné užiť čo najskôr po nechránenom styku.

Po užití lieku ellaOne® 30 mg tablety ako núdzovej antikoncepcie je pravdepodobné rýchle obnovenie plodnosti

Ženy majú používať spoľahlivú bariérovú metódu pri všetkých následných pohlavných stykoch až do ďalšej menštruácie.