Liek ellaOne® 30 mg tableta nie je vhodný (je kontraindikovaný)

Neužívajte liek ellaOne® 30 mg tableta, ak ste alergická na ulipristal acetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v písomnej informácii pre používateľku). Ak si nie ste istá, konzultujte použitie s vaším lekárom alebo lekárnikom.