Liek ellaOne® 30 mg tableta a vedľajšie účinky

Ako všetky lieky, aj liek ellaOne® 30 mg tableta môže mať nežiaduce vedľajšie účinky, hoci ich nepociťuje každý.

K najčastejšie zaznamenaným vedľajším účinkom patria nevoľnosť, bolesti hlavy, nutkanie na zvracanie (nevoľnosť), bolesti brucha a bolestivá menštruácia. 

Niektoré príznaky, ako citlivosť prsníkov a bolesti brucha (žalúdka), vracanie, nevoľnosť (nauzea), sú takisto možnými príznakmi tehotenstva. Ak sa vaša menštruácia nedostaví a budete mať tieto príznaky po užití lieku ellaOne® 30 mg tableta, mali by ste si urobiť tehotenský test.

Ak sa ďalšia menštruácia oneskorí o viac než 7 dní, má abnormálny charakter alebo ak sa objavia príznaky svedčiace o gravidite či existujú o tom pochybnosti, je nutné vykonať tehotenský test.

Ženy, ktoré po užití lieku ellaOne® 30 mg tableta otehotnejú, sa majú obrátiť na svojho gynekológa.

Ak máte akékoľvek vedľajšie účinky, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.